บริการผ่านบัตร ATM/Debit และตู้ ATM LH Bank

 

“กดฟรี! ทุกธนาคารทั่วไทย บ๊ายบายค่าธรรมเนียม กับ บัตร ATM/ Debit LH Bank”

 

·        ถอนเงินจากตู้ ATM / Debit ทุกธนาคารฟรี!...ไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกครั้ง ทุกตู้ทั่วไทย

·        สามารถกำหนดวงเงินถอนสูงสุดในแต่ละวันได้ตามต้องการ 

 

เอกสารประกอบการขอใช้บัตร ATM/ Debit LH Bank

·        สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ไม่ใช่บัญชีร่วม)

·        บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

 

ค่าธรรมเนียมบัตร บัตร ATM/ Debit LH Bank

·        ค่าออกบัตร ครั้งละ 100บาท

·        ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200บาท

 

“สะดวก สบาย กับบริการ 24ชั่วโมงทุกวันที่ตู้ ATM  LH Bank”

 

·        บริการสอบถามยอดเงินฝากในบัญชี

·        บริการถอนเงินในบัญชี

·        บริการโอนเงิน และแจ้งผลการโอนเงินผ่านบริการ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน ฟรี!...ไม่เสียค่าบริการ

1.1. โอนเงินภายในบัญชีของตนเองที่ผูกกับบัตร

       สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตรโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยสามารถโอนเงินสูงสุดได้ถึง 999,999 บาท

1.2. โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร

                    สามารถโอนเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรไปยังบัญชีอื่นภายในธนาคาร โดยโอนสูงสุดต่อวันเท่ากับวงเงิน

                    โอนในบัตร                   

1.3 โอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคาร 

        สามารถโอนเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรไปยังบัญชีต่างธนาคาร โดยโอนสูงสุดต่อวันเท่ากับวงเงินโอนในบัตร

·        บริการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ได้ตลอดเวลาไม่จำกัดจำนวนครั้ง

·        บริการสมัครใช้บริการ SMS Alert  แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชีอัตโนมัติ

·        บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

·        บริการพิมพ์ยอดเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน อย่างย่อ (ล่าสุด 10รายการ)

·        บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ ,กระแสรายวันและปลอดภาษี (TAX FREE)ของธนาคาร (เฉพาะตู้ ATM 3 in 1)

·        บริการสามารถปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และปลอดภาษี (TAX FREE)ของธนาคาร (เฉพาะตู้ ATM 3 in 1)

 

>>    ดูรายละเอียดตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการผ่านบัตร ATM …คลิกที่นี่>>

>>     ดูรายละเอียดตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการผ่านบัตรเดบิต คลิกที่นี่>>

 

 

พบปัญหาการใช้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Contact Centerโทร. 02-3590000

 

บริการ
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
  ณ วันที่ 18/11/2559
  ออมทรัพย์
  0.625 - 1.45
  ประจำ 3 เดือน
  1.65
  ประจำ 6 เดือน
  1.70
  ประจำ 12 เดือน
  1.80
  กระแสรายวัน
  0.25
  ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน
  ณ วันที่ 03/02/2559
  Call
  งดให้บริการ
  3 เดือน
  1.15
  6 เดือน
  1.35
  12 เดือน
  งดให้บริการ
  ดอกเบี้ยเงินกู้
  ณ วันที่ 20/04/2559
  MLR
  7.025
  MOR
  7.650
  MRR
  8.000
ServiceSidePersonalThai1
ServiceSidePersonalThai4
Footer1
Footer2
Footer4