• เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่มีการเติบโต อย่างมีคุณภาพ"
พันธกิจ
  • มุ่งมั่นเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน
  • ให้บริการอย่างเชี่ยวชาญด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ รวมทั้งพัฒนาไปสู่ธนาคารดิจิตอล
  • ดำเนินการด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคมเป็นหลัก
  • พัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.