• ลูกค้าธุรกิจ

ตั๋วแลกเงิน (B/E)

ตั๋วแลกเงิน

       ตั๋วแลกเงิน เป็นตราสารการเงินที่ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารผู้ออกตั๋วแลกเงิน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

       ตั๋วแลกเงินประเภทกำหนดระยะเวลาเลือกได้ตามช่วงเวลา ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินของธนาคาร และกฎระเบียบข้อบังคับของ กลต. ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงินไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน โทร. 02 359 0000 ต่อ 4561 - 4568

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.