• ลูกค้าธุรกิจ

บริการชำระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

หมดห่วงกับปัญหาลืมจ่ายกับบริการรับชำระ หรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ 

       สะดวกในการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทางของธนาคาร และไม่ต้องกังวลกับการลืมจ่ายบิลด้วยบริการบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระเงินกู้ รวมถึงชำระค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

จุดเด่น

  • เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารฯ ก็สามารถชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการผ่านสาขาของธนาคารได้