• ลูกค้าธุรกิจ

บริการโอนเงิน

บริการโอนเงิน

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กับบริการโอนเงิน

       บริการโอนเงินภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นภายในธนาคาร และการโอนเงินต่างธนาคาร ทั้งนี้บริการโอนเงินภายในประเทศดังกล่าวยังรวมถึงบริการโอนเงินรายย่อย ระหว่างธนาคาร (ITMX) และบริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบ BAHTNET

บริการโอนเงินผ่านระบบ ITMX

       เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างลูกค้าข้ามธนาคารแบบ Off-line ทั้งผู้รับเงินและผู้โอนเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอยู่ในธนาคารเดียวกัน เช่น การโอนจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ย, การโอนเงินเดือนค่าจ้าง, การโอนจ่ายเงินบำนาญ เป็นต้น

จุดเด่น

  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารผู้รับเงิน ก็สามารถโอนเงินได้
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET

       เป็นบริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดทำการธนาคารพาณิชย์ เวลา 8.30 – 15.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.