• ลูกค้าธุรกิจ

บริการชำระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

หมดห่วงกับปัญหาลืมจ่ายกับบริการรับชำระ หรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ 

       สะดวกในการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทางของธนาคาร และไม่ต้องกังวลกับการลืมจ่ายบิลด้วยบริการบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระเงินกู้ รวมถึงชำระค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

จุดเด่น

  • เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารฯ ก็สามารถชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการผ่านสาขาของธนาคารได้

 

 

หมายเหตุ:

  • สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน ได้ที่  ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
  • อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร และเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327