• ลูกค้าธุรกิจ

บริการผ่านตู้ ATM LH Bank

ตู้ atm lh bank

บริการผ่านตู้ ATM LH Bank

“สะดวก สบาย กับบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ที่ตู้ ATM LH Bank”

  • บริการสอบถามยอดเงินฝากในบัญชี
  • บริการถอนเงินในบัญชี
  • บริการโอนเงิน และแจ้งผลการโอนเงินผ่านบริการ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน ฟรี!...ไม่เสียค่าบริการ

1.1. โอนเงินภายในบัญชีของตนเองที่ผูกกับบัตร

       สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตรโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยสามารถโอนเงินสูงสุดได้ถึง 999,999 บาท

1.2. โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร

       สามารถโอนเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรไปยังบัญชีอื่นภายในธนาคาร โดยโอนสูงสุดต่อวันเท่ากับวงเงินโอนในบัตร

1.3 โอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคาร

       สามารถโอนเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรไปยังบัญชีต่างธนาคาร โดยโอนสูงสุดต่อวันเท่ากับวงเงินโอนในบัตร

  • บริการเปลี่ยนรหัสประจำบัตร ATM ได้ตลอดเวลาไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • บริการสมัครใช้บริการ SMS Alert แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชีอัตโนมัติ
  • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
  • บริการพิมพ์ยอดเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันอย่างย่อที่ตู้ ATM (ล่าสุด 10 รายการ)
  • บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์, กระแสรายวันและปลอดภาษี (TAX FREE) ของธนาคาร (เฉพาะตู้ ATM 3 in 1)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.