• ลูกค้าธุรกิจ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

แผนประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

 ชื่อผลิตภัณฑ์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

 คุณลักษณะ

 เป็นประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดด้วยผลประโยชน์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภทคุ้มครองความเสียหายของตัวรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้

 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  

 

 1. อัตราค่าเบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ มีส่วนลดประวัติดีปีต่ออายุ
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีเอารถเข้าซ่อมจากอุบัติเหตุรถชนรถที่สามารถระบุคู่กรณีได้
 3. ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย ซ่อมห้างอายุไม่เกิน 7 ปี ซ่อมอู่อายุรถไม่เกิน 20 ปี
  1. 1.1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110, 120)
  2. 1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 2. ทุนประกันภัยต้องไม่เกินราคาซื้อ-ขายรถยนต์ ณ วันทำประกันภัย
 3. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า Supercar รถแข่ง รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถสาธารณะ รถติดไซเรนทุกชนิด และรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมถึงไม่คุ้มครองการใช้รถในกรณีเป็นรถตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบในการนำเสนอแก่ผู้เข้าชม/ลูกค้า หรือรถที่ใช้เพื่อทดสอบสมรรถนะในการขับขี่ทุกกรณี
 4. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ และสีชนิดพิเศษ เช่นเครื่องทำความเย็น เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบทุกชนิด
 5. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (บริษัทให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น)

 รับประกันภัยโดย

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 นายหน้า

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.