• ลูกค้าธุรกิจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ.

แผนประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ชื่อผลิตภัณฑ์  ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
คุณลักษณะ ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน กรณีได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
เงื่อนไขการรับประกันภัย

ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย 

1. รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 
2. รถยนต์บรรทุก ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า ไม่เกิน 3 ตัน 
3. รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 

รับประกันภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายหน้า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.