• ลูกค้าธุรกิจ

อาวัล,รองรับ,หนังสือค้ำประกัน

ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ ดังนี้

  • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือยื่นซองประมูลราคา (Bid Bond / Tender Guarantee)
  • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือสัญญาค้ำประกันผลงาน (Performance Bond)
  • หนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee / Security)
  • หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)

     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยน โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.