• ลูกค้าธุรกิจ

อาวัล, รับรอง, หนังสือค้ำประกัน

ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ ดังนี้

  • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือยื่นซองประมูลราคา (Bid Bond / Tender Guarantee)
  • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือสัญญาค้ำประกันผลงาน (Performance Bond)
  • หนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee / Security)
  • หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เพิ่มช่องทางบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ LG Blockchain

LG Blockchain คือ การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยความร่วมมือของธนาคารสมาชิกและผู้รับประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องมารับหนังสือค้ำประกันต้นฉบับที่ธนาคาร และผู้รับประโยชน์สามารถรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบได้ทันที เทคโนโลยีบล็อกเชนมีความปลอดภัยสูง และสามารถตรวจสอบรายการได้จากระบบ ทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยน โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.