• ลูกค้าธุรกิจ

เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า

เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings)

        เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับลูกค้านิติบุคคล คำนวณดอกเบี้ยรายวัน กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 1 เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร


ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี ณ สิ้นวันทำการ และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเบิกถอน

     **เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

    


สามารถใช้ร่วมกับบริการ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.