• ลูกค้าธุรกิจ

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • ประเภทมีดอกเบี้ย
  • ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
    เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ รับดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน และสะดวกกับการเบิก-ถอน ไม่ว่าจะเป็นจ่ายผ่านเช็ค หรือถอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  • สะดวกสบายและปลอดภัยกับการใช้เช็คเบิก-ถอน เงินสด โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก
  • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินในบัญชีกระแสรายวันและได้รับดอกเบี้ย
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการค้า
  • สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของลูกค้าหรือผู้ที่ลูกค้าร่วมธุรกิจ

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

 

สามารถใช้ร่วมกับบริการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.