• ลูกค้าธุรกิจ

เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า

เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Saving)

        เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับลูกค้านิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 1 เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร


ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • จ่ายโบนัสพิเศษ + 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  • จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี ณ สิ้นวันทำการ และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเบิกถอน

     **เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
    
สามารถใช้ร่วมกับบริการ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.