• ลูกค้าธุรกิจ

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

       เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ ทำให้มีความคล่องตัวและดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวัน

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • สะดวกสบาย คล่องตัว ประหยัดเวลา ฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน
 • จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
 • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

       เงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยกำหนดให้สามารถถอนเงินได้ 3 ครั้ง/เดือน และสามารถฝากเงินเมื่อไรก็ได้ตามที่ต้องการ

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000,000 บาท และมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท สำหรับนิติบุคคลทั่วไป
 • สามารถเบิกถอนได้ 3 ครั้ง/เดือน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัญชีกระแสรายวัน
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
 • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

 

สามารถใช้ร่วมกับบริการ    


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.