• ลูกค้าธุรกิจ

ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR)

       เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR) มีระยะเวลาการฝากให้เลือกตามความต้องการใช้เงิน โดยธนาคารจะออกใบรับเงินฝากประจำให้แก่ผู้ฝากตามยอดเงินฝากแต่ละยอด และจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือตามเงื่อนไขประกาศของธนาคาร
  • มีรูปแบบการฝากเงินที่มีความคล่องตัวในการใช้บริการฝาก-ถอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและคล่องตัว
  • มีระยะเวลาฝากเงินที่หลากหลาย
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

**เงินฝากประจำนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.