วันที่ 03/04/2020
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 31.78 33.23
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 32.18 33.23
US DOLLAR $50 - 100 USD 32.58 33.23 32.68 32.78 33.18
UNITED KINGDOM GBP 39.48500 41.43501 39.93501 40.03500 40.93501
HONGKONG HKD 4.10321 4.35321 - - -
JAPAN (:100) JPY 29.72100 31.02100 29.97100 30.02100 30.82100
CHINA CNY 4.34875 4.89875 4.54876 4.59875 4.69876
EURO EUR 34.89861 36.24861 35.14861 35.19860 35.94860
SINGAPORE SGD 22.52377 23.37378 22.62377 22.72377 23.22378
AUSTRALIA AUD 19.10001 20.45000 - - -
KOREAN WON KRW 0.02475 0.02876 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.