วันที่ 19/04/2021
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 30.02 31.48
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 30.42 31.48
US DOLLAR $50 - 100 USD 30.82 31.48 30.92 31.02 31.43
UNITED KINGDOM GBP 42.36500 44.31500 42.81500 42.91500 43.81500
HONGKONG HKD 3.86845 4.11845 - - -
JAPAN (:100) JPY 28.18800 29.48800 28.43800 28.48800 29.28800
CHINA CNY 4.49645 5.04645 4.69645 4.74645 4.84645
EURO EUR 36.84965 38.19965 37.09965 37.14965 37.89965
SINGAPORE SGD 23.00364 23.85364 23.10364 23.20364 23.70364
AUSTRALIA AUD 23.58000 24.93000 - - -
KOREAN WON KRW 0.02598 0.02999 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.