วันที่ 21/10/2021
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 32.19 33.65
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 32.59 33.65
US DOLLAR $50 - 100 USD 32.99 33.65 33.09 33.19 33.6
UNITED KINGDOM GBP 45.15000 47.10000 45.60000 45.70000 46.60000
HONGKONG HKD 4.14555 4.39555 - - -
JAPAN (:100) JPY 28.58000 29.88000 28.83000 28.88000 29.68000
CHINA CNY 4.92285 5.47285 5.12285 5.17285 5.27285
EURO EUR 38.22020 39.57020 38.47020 38.52020 39.27020
SINGAPORE SGD 24.40394 25.25395 24.50394 24.60394 25.10395
AUSTRALIA AUD 24.36500 25.71500 - - -
KOREAN WON KRW 0.02635 0.03036 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.