วันที่ 13/08/2020
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 29.84 31.3
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 30.24 31.3
US DOLLAR $50 - 100 USD 30.64 31.3 30.74 30.84 31.25
UNITED KINGDOM GBP 39.59900 41.54900 40.04900 40.14900 41.04900
HONGKONG HKD 3.85565 4.10565 - - -
JAPAN (:100) JPY 28.38100 29.68100 28.63100 28.68100 29.48100
CHINA CNY 4.17045 4.72045 4.37045 4.42045 4.52045
EURO EUR 36.02315 37.37315 36.27315 36.32315 37.07315
SINGAPORE SGD 22.18415 23.03416 22.28415 22.38415 22.88416
AUSTRALIA AUD 21.52500 22.87500 - - -
KOREAN WON KRW 0.02421 0.02822 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.