วันที่ 25/05/2020
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 30.77 32.22
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 31.17 32.22
US DOLLAR $50 - 100 USD 31.57 32.22 31.67 31.77 32.17
UNITED KINGDOM GBP 37.95401 39.90401 38.40401 38.50400 39.40401
HONGKONG HKD 3.97286 4.22286 - - -
JAPAN (:100) JPY 28.97500 30.27500 29.22500 29.27500 30.07500
CHINA CNY 4.17960 4.72960 4.37960 4.42960 4.52961
EURO EUR 34.13930 35.48930 34.38930 34.43931 35.18931
SINGAPORE SGD 21.98038 22.83037 22.08037 22.18037 22.68037
AUSTRALIA AUD 20.21500 21.56501 - - -
KOREAN WON KRW 0.02375 0.02775 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.