วันที่ 06/12/2019
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 29.12 30.53
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 29.52 30.53
US DOLLAR $50 - 100 USD 29.92 30.53 30.02 30.12 30.53
UNITED KINGDOM GBP 38.83351 40.78350 39.28350 39.38350 40.28350
HONGKONG HKD 3.72350 3.97350 - - -
JAPAN (:100) JPY 27.22500 28.52500 27.47500 27.52500 28.32500
CHINA CNY 4.01216 4.56215 4.21216 4.26216 4.36215
EURO EUR 32.98500 34.33501 33.23500 33.28500 34.03500
SINGAPORE SGD 21.85190 22.70190 21.95189 22.05189 22.55190
AUSTRALIA AUD 20.06000 21.41000 - - -
KOREAN WON KRW 0.02349 0.02750 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.