วันที่ 24/02/2020
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 30.51 31.97
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 30.91 31.97
US DOLLAR $50 - 100 USD 31.31 31.97 31.41 31.51 31.92
UNITED KINGDOM GBP 40.05350 42.00351 40.50351 40.60350 41.50351
HONGKONG HKD 3.92000 4.17000 - - -
JAPAN (:100) JPY 27.73100 29.03100 27.98100 28.03100 28.83100
CHINA CNY 4.21071 4.76070 4.41071 4.46071 4.56070
EURO EUR 33.60295 34.95296 33.85295 33.90295 34.65295
SINGAPORE SGD 22.15916 23.00917 22.25917 22.35916 22.85916
AUSTRALIA AUD 20.22501 21.57500 - - -
KOREAN WON KRW 0.02402 0.02803 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.