วันที่ 28/01/2020
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 29.58 30.98
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 29.98 30.98
US DOLLAR $50 - 100 USD 30.38 30.98 30.48 30.58 30.98
UNITED KINGDOM GBP 39.19551 41.14550 39.64550 39.74550 40.64550
HONGKONG HKD 3.80665 4.05666 - - -
JAPAN (:100) JPY 27.53700 28.83700 27.78700 27.83700 28.63700
CHINA CNY 4.13730 4.68730 4.33730 4.38730 4.48731
EURO EUR 33.21340 34.56341 33.46340 33.51340 34.26340
SINGAPORE SGD 22.22403 23.07404 22.32403 22.42403 22.92404
AUSTRALIA AUD 20.09000 21.44000 - - -
KOREAN WON KRW 0.02417 0.02818 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.