วันที่ 22/10/2020
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 30.05 31.51
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 30.45 31.51
US DOLLAR $50 - 100 USD 30.85 31.51 30.95 31.05 31.46
UNITED KINGDOM GBP 40.05200 42.00200 40.50200 40.60200 41.50200
HONGKONG HKD 3.88285 4.13285 - - -
JAPAN (:100) JPY 29.15500 30.45500 29.40500 29.45500 30.25500
CHINA CNY 4.38870 4.93870 4.58870 4.63870 4.73870
EURO EUR 36.32465 37.67465 36.57465 36.62465 37.37465
SINGAPORE SGD 22.59516 23.44517 22.69516 22.79516 23.29517
AUSTRALIA AUD 21.48500 22.83500 - - -
KOREAN WON KRW 0.02554 0.02955 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.