วันที่ 20/11/2018
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร
ราคารับซื้อ ราคาขาย
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 31.74000 33.11000
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 32.14000 33.11000
US DOLLAR $50 - 100 USD 32.54000 33.11000
UNITED KINGDOM GBP 41.49000 42.82000
HONGKONG HKD 4.12000 4.26000
JAPAN JPY 0.28770 0.29690
CHINA CNY 4.50000 4.84000
EURO EUR 37.14000 38.07000
SINGAPORE SGD 23.58000 24.35000
AUSTRALIA AUD 23.33000 24.61000
Korean Won KRW 0.02650 0.02940
หมายเหตุ
LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย(ฺBath) ทั้งประเภทรับซื้อ(Buy) และขาย(Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 รายต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคาร หรือบูธที่ให้บริการ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.