วันที่ 21/03/2019
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 30.58 31.97
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 30.98 31.97
US DOLLAR $50 - 100 USD 31.38 31.97 31.38 31.48 31.88
UNITED KINGDOM GBP 40.95454 42.31852 41.19451 41.29450 42.19451
HONGKONG HKD 3.95830 4.10228 - - -
JAPAN (:100) JPY 27.94600 28.98200 28.23700 28.28700 29.08700
CHINA CNY 4.49035 4.81046 4.63521 4.68521 4.78521
EURO EUR 35.34895 36.32093 35.66995 35.71996 36.46996
SINGAPORE SGD 22.99326 23.75915 23.16283 23.26283 23.76283
AUSTRALIA AUD 21.74905 23.03122 - - -
KOREAN WON KRW 0.02567 0.02914 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.