วันที่ 26/06/2019
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 29.51 30.92
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 29.91 30.92
US DOLLAR $50 - 100 USD 30.31 30.92 30.41 30.51 30.91
UNITED KINGDOM GBP 37.93050 39.88050 38.33050 38.48050 39.38050
HONGKONG HKD 3.78166 4.03165 - - -
JAPAN (:100) JPY 27.82500 29.12500 28.02500 28.12500 28.92500
CHINA CNY 4.16531 4.71530 4.36531 4.41531 4.51530
EURO EUR 34.18395 35.53395 34.38395 34.48395 35.28395
SINGAPORE SGD 22.23480 23.08480 22.33480 22.43480 22.93480
AUSTRALIA AUD 20.75001 22.10000 - - -
KOREAN WON KRW 0.02460 0.02860 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.