วันที่ 15/01/2021
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 28.84 30.3
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 29.24 30.3
US DOLLAR $50 - 100 USD 29.64 30.3 29.74 29.84 30.25
UNITED KINGDOM GBP 40.06400 42.01400 40.51400 40.61400 41.51400
HONGKONG HKD 3.72495 3.97495 - - -
JAPAN (:100) JPY 28.28300 29.58300 28.53300 28.58300 29.38300
CHINA CNY 4.34325 4.89325 4.54325 4.59325 4.69325
EURO EUR 35.72055 37.07055 35.97055 36.02055 36.77055
SINGAPORE SGD 22.19983 23.04983 22.29983 22.39983 22.89983
AUSTRALIA AUD 22.57500 23.92500 - - -
KOREAN WON KRW 0.02532 0.02933 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.