วันที่ 16/09/2019
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 29.27 30.69
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 29.67 30.69
US DOLLAR $50 - 100 USD 30.07 30.69 30.17 30.27 30.68
UNITED KINGDOM GBP 36.99451 38.94450 37.39451 37.54450 38.44450
HONGKONG HKD 3.74380 3.99380 - - -
JAPAN (:100) JPY 27.57400 28.87400 27.77400 27.87400 28.67400
CHINA CNY 4.00990 4.55990 4.20991 4.25990 4.35990
EURO EUR 33.04801 34.39801 33.24800 33.34800 34.14801
SINGAPORE SGD 21.74593 22.59592 21.84592 21.94593 22.44593
AUSTRALIA AUD 20.26501 21.61500 - - -
KOREAN WON KRW 0.02374 0.02775 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.