วันที่ 30/07/2021
ประเทศ สกุลเงิน ธนบัตร ราคารับซื้อ ราคาขาย
ดราฟท์ & T/T
ราคารับซื้อ ราคาขาย SIGHT BILL T/T
US DOLLAR $1 - 2 USD 2 31.65 33.1
US DOLLAR $5 - 20 USD 1 32.05 33.1
US DOLLAR $50 - 100 USD 32.45 33.1 32.55 32.65 33.05
UNITED KINGDOM GBP 44.90750 46.85750 45.35750 45.45750 46.35750
HONGKONG HKD 4.07670 4.32670 - - -
JAPAN (:100) JPY 29.28800 30.58800 29.53800 29.58800 30.38800
CHINA CNY 4.78795 5.33795 4.98795 5.03795 5.13795
EURO EUR 38.40300 39.75300 38.65300 38.70300 39.45300
SINGAPORE SGD 23.84734 24.69734 23.94734 24.04734 24.54734
AUSTRALIA AUD 23.60000 24.95000 - - -
KOREAN WON KRW 0.02662 0.03063 - - -
หมายเหตุ
  • LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อรายการประเภทธนบัตรไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 ราย
    ต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคารหรือบูธที่ให้บริการ
  • รายการที่ไม่ใช่ธนบัตร หรือรายการของ Trade Finance เปิดให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรม Trade Finance โปรดติดต่อ Call Center 1327 หรือ 02-359-0000 เพื่อแจ้งข้อมูลติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.