ถาม - ตอบ

ด้านสินเชื่อลูกค้าบุคคล
การขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะทราบผลอนุมัติ..?
สินเชื่อ Refinance คืออะไร...?
สินเชื่อ Refinance ของ LH Bank มีข้อดี หรือ เงื่อนไขพิเศษอย่างไร ?
ธนาคารมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไร ?
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.