ถาม - ตอบ

ด้านสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ
สินเชื่อแฟคตอริ่งคืออะไร ?
ประโยชน์ของสินเชื่อแฟคตอริ่งมีอะไรบ้าง ?
สินเชื่อ SME ไม่ต้องมีหลักประกัน ของ LH Bank คืออะไร ?
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.