ถาม - ตอบ

ด้านสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ
สินเชื่อแฟคตอริ่งคืออะไร ?
ประโยชน์ของสินเชื่อแฟคตอริ่งมีอะไรบ้าง ?
สินเชื่อ SME ไม่ต้องมีหลักประกัน ของ LH Bank คืออะไร ?
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.