ถาม - ตอบ

ด้านหน่วยลงทุนและประกัน
อยากทราบว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ของบริษัทที่ทางธนาคารเป็นตัวแทน เราต้องสมัครสมาชิกหรือเสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มหรือไม่ ?
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.