ถาม - ตอบ

อื่นๆ
ไม่ใช่บ้านในโครงการของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ ควอลิตี้เฮ้าส์ จะสามารถ Refinance ได้หรือไม่ ?
อยากขอสินเชื่อบ้านที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบว่า LH Bank สาขาต่างจังหวัดมีบริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่ ?
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.