สินทรัพย์ของลูกหนี้รอการขายทอดตลาด

รหัสสินทรัพย์ : LH1-60
ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินว่างเปล่า
เนื้อที่ : 7-0-31.7 ไร่
ที่ดินว่างเปล่า 5 แปลง ขายรวมกันไป

50,970,600

สินทรัพย์ของลูกหนี้รอการขายทอดตลาด

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.