สินทรัพย์ของลูกหนี้รอการขายทอดตลาด

รหัสสินทรัพย์ : LH1-60
ประเภทสินทรัพย์: ที่ดินว่างเปล่า
เนื้อที่ : 7-0-31.7 ไร่
ที่ดินว่างเปล่า 5 แปลง ขายรวมกันไป

50,970,600

สินทรัพย์ของลูกหนี้รอการขายทอดตลาด

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.