กองทุนที่น่าสนใจ

ชื่อกองทุน มูลค่า NAV ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ณ วันที่
LHACTLTF-A 0.0784 12/11/2020
LHACTLTF-D 0.0745 12/11/2020
LHAFIX22A 0.0080 10/11/2020
LHAI14M1 0.0030 12/11/2020
LHCHINA-A 0.1980 11/11/2020
LHCHINA-D 0.1980 11/11/2020
LHCHINA-E 0.1980 11/11/2020
LHDEBT-A 0.0024 12/11/2020
LHDEBT-D 0.0022 12/11/2020
LHDEBT-E 0.0029 12/11/2020

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.