กองทุนที่น่าสนใจ

ชื่อกองทุน มูลค่า NAV ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ณ วันที่
LHACTLTF-A 0.0182 07/08/2020
LHACTLTF-D 0.0173 07/08/2020
LHAFIX22A 0.0202 05/08/2020
LHCHINA-A 0.0381 06/08/2020
LHCHINA-D 0.0381 06/08/2020
LHDEBT-A 0.0009 07/08/2020
LHDEBT-D 0.0008 07/08/2020
LHDEBT-R 0.0009 07/08/2020
LHDIGITAL-A 0.0551 05/08/2020
LHDIGITAL-D 0.0436 05/08/2020

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.