กองทุนที่น่าสนใจ

ชื่อกองทุน มูลค่า NAV ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ณ วันที่
LHACTLTF-A 0.0195 16/09/2019
LHACTLTF-D 0.0185 16/09/2019
LHAI6M1 0.0006 16/09/2019
LHDEBT-A 0.0073 16/09/2019
LHDEBT-D 0.0067 16/09/2019
LHDEBT-R 0.0072 16/09/2019
LHDIGITAL-A 0.0879 12/09/2019
LHDIGITAL-D 0.0812 12/09/2019
LHDIGITAL-R 0.0879 12/09/2019
LHEM-E 0.0573 13/09/2019

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.