กองทุนที่น่าสนใจ

ชื่อกองทุน มูลค่า NAV ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ณ วันที่
LHACTLTF-A 0.0892 26/05/2020
LHACTLTF-D 0.0848 26/05/2020
LHAFIX22A 0.1844 22/05/2020
LHDEBT-A 0.0035 26/05/2020
LHDEBT-D 0.0033 26/05/2020
LHDEBT-R 0.0038 26/05/2020
LHDIGITAL-A 0.0394 22/05/2020
LHDIGITAL-D 0.0342 22/05/2020
LHDIGITAL-R 0.0394 22/05/2020
LHEM-E 0.0023 25/05/2020

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.