กองทุนที่น่าสนใจ

ชื่อกองทุน มูลค่า NAV ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ณ วันที่
LHACTLTF-A 0.2703 27/01/2020
LHACTLTF-D 0.2569 27/01/2020
LHAFIX22A 0.0091 23/01/2020
LHDEBT-A 0.0066 27/01/2020
LHDEBT-D 0.0060 27/01/2020
LHDEBT-R 0.0066 27/01/2020
LHDIGITAL-A 0.0045 23/01/2020
LHDIGITAL-D 0.0040 23/01/2020
LHDIGITAL-R 0.0045 23/01/2020
LHEM-E 0.0947 24/01/2020

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.