กองทุนที่น่าสนใจ

ชื่อกองทุน มูลค่า NAV ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ณ วันที่
LHACTLTF-A 0.0156 06/10/2021
LHACTLTF-D 0.0142 06/10/2021
LHAFIX22A 0.1200 04/10/2021
LHAI14M1 0.0003 06/10/2021
LHCHINA-A 0.0142 05/10/2021
LHCHINA-D 0.0135 05/10/2021
LHCHINA-E 0.0142 05/10/2021
LHCHINARMF 0.0096 05/10/2021
LHCYBER-A 0.1671 05/10/2021
LHCYBER-D 0.1670 05/10/2021

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.