กองทุนที่น่าสนใจ

ชื่อกองทุน มูลค่า NAV ราคาเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ณ วันที่
LHACTLTF-A 0.1688 22/02/2021
LHACTLTF-D 0.1605 22/02/2021
LHAFIX22A 0.0065 18/02/2021
LHAI14M1 0.0005 22/02/2021
LHCHINA-A 0.0399 19/02/2021
LHCHINA-D 0.0381 19/02/2021
LHCHINA-E 0.0399 19/02/2021
LHDEBT-A 0.0073 22/02/2021
LHDEBT-D 0.0068 22/02/2021
LHDEBT-E 0.0117 22/02/2021

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.