• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
 19/08/2019
กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
และพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน
 15/08/2019
 
ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 01.00 น.
 15/08/2019
LH Bank ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending
 14/08/2019
 
ธนาคารขอแจ้งยกเลิกให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXCHANGE) ณ ที่ทำการสาขา
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
 09/08/2019
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
 07/08/2019
 
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.