• อื่นๆ

จ่ายได้สารพัดบิล สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และมีหลักฐานการจ่ายเงิน