• อื่นๆ

“เงินฝากคุ้มครองชีวิต” ทางเลือกที่คุ้มค่าของการออมเงิน

“เงินฝากคุ้มครองชีวิต” ทางเลือกที่คุ้มค่าของการออมเงิน

การออมก่อนใช้นั้นเป็นการฝึกพื้นฐานที่จะทำให้เรามีเงินใช้ไปตลอดชีวิต รวมถึงการเก็บเงินฉุกเฉินไว้เพื่อให้เรากับคนในครอบครัวมั่นคง ปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤตออกมาได้ แต่จะเลือกเก็บเงินไว้ที่บัญชีฝากออมทรัพย์ยังไงถึงจะทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดกันนะ?

 

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

 

อ่านรายละเอียดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 ได้ที่  >> Click <<

 

* เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
** ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) รับประกันโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LH Bank ทุกสาขา หรือ โทร 0 2359 0000
 

 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.