• ลูกค้าบุคคล

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วแลกเงิน

        เป็นตราสารการเงินที่ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารผู้ออกตั๋วแลกเงิน 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

       ตั๋วแลกเงินประเภทกำหนดระยะเวลาเลือกได้ตามช่วงเวลา ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินของธนาคาร และกฎระเบียบข้อบังคับของ กลต. ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงินไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
หรือ ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน โทร. 0 2359 0000 ต่อ 4561 – 4568

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.