• ลูกค้าบุคคล

บริการบัตร LH Bank Premium

LH Bank Premium

          บัตร LH Bank Premium เป็นบัตร ATM Debit Chip พร้อมความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งรับประกันภัยโดย   บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

 • คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ประกันการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินและเงินจากการถูกโจรกรรมหน้าตู้ ATM

 

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 300,000 บาท (กรณีอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท)
 • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • คุ้มครองการถอนเงินออกจากเครื่อง ATM แล้วโดนชิงทรัพย์ และ/หรือปล้นทรัพย์ รวมถึงการวิ่งราวทรัพย์สูงถึง 10,000 บาทต่อปี
 • คุ้มครองการถอนเงิน หรือรูดซื้อสินค้าโดยบุคคลอื่นเนื่องจากการชิงทรัพย์ และ/หรือปล้นทรัพย์ รวมถึงการวิ่งราวทรัพย์สูงถึง 10,000 บาทต่อปี

 

ความสะดวก

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงในใบสมัครบัตรฯ ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

 • คุ้มครองทันที สำหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยสามารถใช้สิทธิการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายในสถานพยาบาลคู่สัญญา

 • รูดซื้อสินค้า/บริการตามร้านค้าได้ทั่วไทยที่มีสัญลักษณ์   Thai Payment Network และ Union Pay  และในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Union Pay

   

ประเภทบัตร

1. บัตร LH Bank Premium แบบไม่พิมพ์ชื่อบนบัตร ลูกค้าสามารถรับบัตรและใช้งานได้ทันที
2. บัตร LH Bank Premium แบบพิมพ์ชื่อบนบัตร ลูกค้ารอรับบัตร ภายใน 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับสาขาที่ทำบัตร 
(สาขาใน กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประมาณ 3 วันทำการ ส่วนสาขาต่างจังหวัด ประมาณ 7 วันทำการ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.