• ลูกค้าบุคคล

บริการบัตร Debit และตู้ ATM LH Bank

บริการบัตร ATM / Debit และตู้ ATM LH Bank

บริการบัตร Debit และตู้ ATM LH Bank

“กดฟรี! ทั่วไทย กับ บัตร Debit LH Bank”

 • ถอน โอน จ่ายบิล ปลอดภัยด้วยชิปการ์ด
 • ซื้อสินค้าและบริการตามร้านค้าได้ทั่วไทย และในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Thai Payment Network และ  UnionPay
 • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่างธนาคารฟรีทั่วไทย 10 รายการ/เดือน*

*มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการขอใช้บัตร Debit LH Bank

 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ไม่ใช่บัญชีร่วม)
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

ค่าธรรมเนียมบัตร บัตร Debit LH Bank

 • ค่าออกบัตร ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท

“สะดวก สบาย กับบริการ 24 ชั่วโมงทุกวันที่ตู้ ATM LH Bank”

 • บริการสอบถามยอดเงินฝากในบัญชี
 • บริการถอนเงินในบัญชี
 • บริการโอนเงิน และแจ้งผลการโอนเงินผ่านบริการ SMS Alert ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน ฟรี!...ไม่เสียค่าบริการ

  1.1. โอนเงินภายในบัญชีของตนเองที่ผูกกับบัตร

สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตรโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยสามารถโอนเงินสูงสุดได้ถึง 999,999 บาท

  1.2. โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร

สามารถโอนเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรไปยังบัญชีอื่นภายในธนาคาร โดยโอนสูงสุดต่อวันเท่ากับวงเงินโอนในบัตร

  1.3 โอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคาร

สามารถโอนเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรไปยังบัญชีต่างธนาคาร โดยโอนสูงสุดต่อวันเท่ากับวงเงินโอนในบัตร

 • บริการเปลี่ยนรหัสประจำบัตรได้ตลอดเวลาไม่จำกัดจำนวนครั้งที่สาขาและตู้ ATM LH Bank 
 • บริการสมัครใช้บริการ SMS Alert แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชีอัตโนมัติ
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • บริการพิมพ์ยอดเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน อย่างย่อที่ตู้ ATM LH Bank (ล่าสุด 10รายการ)
 • บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์, กระแสรายวันและปลอดภาษี (TAX FREE) ของธนาคาร (เฉพาะตู้ ATM 3 in 1)
 • บริการปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และปลอดภาษี (TAX FREE) ของธนาคาร (เฉพาะตู้ ATM 3 in 1)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.