• ลูกค้าบุคคล

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ CURRENCY EXCHANGE

       LH Bank ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารจะรับซื้อไม่เกินครั้งละ USD 2,000 (หรือเทียบเท่า) ต่อลูกค้า 1 รายต่อครั้งต่อวัน ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่หน้าสาขาของธนาคาร หรือบูธที่ให้บริการ โดยสกุลเงินที่ธนาคารให้บริการ ได้แก่

USD (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) (1,2),(5,10,20),(50,100)
EUR (ยูโร)
GBP (ปอนด์สเตอริ่ง)
JPY (เยน)
HKD (ดอลล่าร์ฮ่องกง)
AUD (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย)(1,2),(5,100)
SGD (ดอลล่าร์สิงคโปร์)
CNY (หยวน)
   KRW (วอน)

 

โดยธนาคารได้เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) ทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1. บูธเทอร์มินอล 21 อโศก โทร. 0 2254 9980


เขตภูมิภาค
2. บูธเทอร์มินอล 21 พัทยา โทร. 033 252 021

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.