• ลูกค้าบุคคล

บริการโอนเงิน

 

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กับบริการโอนเงิน

       บริการโอนเงินภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชี หรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นภายในธนาคาร และการโอนเงินต่างธนาคาร ทั้งนี้บริการโอนเงินภายในประเทศดังกล่าวยังรวมถึงบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ITMX) และบริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผ่านระบบ BAHTNET

บริการโอนเงินผ่านระบบ ITMX

       เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างลูกค้าข้ามธนาคารแบบ Off-line ทั้งผู้รับเงินและผู้โอนเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีอยู่ในธนาคารเดียวกัน เช่น การโอนจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ย, การโอนเงินเดือนค่าจ้าง, การโอนจ่ายเงินบำนาญ เป็นต้น

จุดเด่น

  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารผู้รับเงิน ก็สามารถโอนเงินได้
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET

       เป็นบริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดทำการธนาคารพาณิชย์ เวลา 8.30 – 14.00 น.

 

ระยะเวลาในการโอน/รับโอนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้

 1. ระยะเวลาในการโอนเงิน คือ ระยะเวลาตั้งแต่ธนาคารรับคำสั่งโอนเงินจากลูกค้า และลูกค้ามีเงินเพียงพอแก่การโอนเงินจำนวนดังกล่าว จนถึงเวลาที่โอนเงินให้สถาบันผู้รับโอนเสร็จสมบูรณ์ในระบบบาทเนต

    1.1 รายการโอนเงินที่ลูกค้าได้แจ้งล่วงหน้าแล้ว (ทุกรายการ) และ รายการโอนเงินที่มีมูลค่า ไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

    1.2 รายการโอนเงินที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท ถึงไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

    1.3 รายการโอนที่มีมูลค่าสูงกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 

 

60 นาที

90 นาที

120 นาที

 2. ระยะเวลาในการรับโอนเงิน คือ ระยะเวลาตั้งแต่ธนาคารได้รับโอนเงินจากสถาบันผู้สั่งโอน จนถึงเวลาที่ธนาคารบันทึกบัญชีให้ลูกค้าผู้รับโอนเงิน

60 นาที

 

บริการโอนเงินต่างธนาคาร ORFT

“ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย สามารถโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารได้โดยใช้บริการโอนเงินของ LH Bank ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบโอนเงิน ORFT”

       เป็นบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ในกลุ่มธนาคารสมาชิกที่ให้บริการ (On-line Retail Funds Transfer-ORFT) โอนเงินได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางการให้บริการ

- ATM-ORFT

เป็นบริการโอนเงินผ่านบัตร ATM ไปยังบัญชีต่างธนาคาร ที่เครื่อง ATM ของธนาคาร โดยสามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินในบัตร ATM

- Internet Banking-ORFT

       เป็นบริการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร (LH Bank Speedy) โดยสามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

- CDM-ORFT

       เป็นบริการฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ไปยังบัญชีต่างธนาคาร โดยสามารถฝากเงินสดได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

- Counter-ORFT

       เป็นบริการโอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์สาขาไปยังบัญชีต่างธนาคาร โดยสามารถโอนเงินสดได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.