• ลูกค้าบุคคล

บริการ LH Bank M Choice (โมบายแบงก์กิ้ง)

บริการที่หลากหลายในแอพเดียว

 • บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ โอนเงิน เช็คยอดเงิน จ่ายบิลเร็ว ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • บริการการค้นหาสาขาและตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง
 • บริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ สะดวกง่ายสบายไม่ต้องไปสาขา
 • สะดวก Log in เข้าสู่ระบบด้วยการแสกนลายนิ้วมือ
 • M Fund บริการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LH Fund สะดวกทุกที่
 • ด้วยบริการเชื่อมต่อบัญชีไปยัง LH Securities Prompt Trade ที่ให้เข้าถึงการลงทุนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องล็อกอิน

เช็คยอดง่ายและรวดเร็ว

 • เช็คยอดเงินง่ายและรวดเร็วหลังจากใส่รหัสผ่าน
 • ดูความเคลื่อนไหวบัญชีได้ย้อนหลังสูงสุด 30 วัน
 • ปิดการแสดงยอดเงินในบัญชีได้ เพื่อความเป็นส่วนตัว

โอนเงินไว ได้หลากหลายรูปแบบ

 • โอนเงินไวจากเบอร์โทรศัพท์มือถือใน Contact list (ทั้งนี้ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้บริการ LH Bank M Choice เท่านั้นและผู้รับโอนท่านนั้นต้องเปิดรับโอนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ)
 • โอนเงินง่ายไม่ต้องจำเลขที่บัญชี ทำ QR code แทนเลขที่บัญชีเก็บไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์มือถือ และส่ง QR code ให้เพื่อน หรือให้เพื่อนส่งมาให้ จากนั้นสแกน QR code กดโอนได้ทันทีไม่ต้องกรอกข้อมูล มั่นใจ ไม่มีพลาด

จ่ายบิลเร็ว

 • จ่ายบิลง่าย รวดเร็ว เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดผ่านแอป และกดจ่ายเงิน เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย

การจัดการ Online

 • รวมทรัพย์สินไว้ที่เดียว สะดวก คล่องตัว และจัดการง่ายในการดูแลข้อมูลส่วนตัวสูงสุด 9 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 1. ตู้นิรภัย (Safe Box)
 2. เงินฝาก (Deposit)
 3. สินเชื่อ (Loan)
 4. เงินเบิกเกินบัญชี (OD)
 5. หลักทรัพย์ (Securities)
 6. กองทุน (Mutual Fund)
 7. หุ้นกู้ (Debenture)
 8. กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
 9. ประกัน (Insurance)

เปิดบัญชีออนไลน์

 • บริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ สะดวกง่ายสบายไม่ต้องไปสาขา สามารถเลือกประเภทบัญชีได้ ดังนี้
 1. บัญชีออมทรัพย์ไม่ประจำ
 2. บัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต1
 3. บัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต2
 4. เงินฝากปลอดภาษี 
 5. บัญชีเงินฝากประจำ

ลูกค้าสามารถขอออกสมุดคู่ฝากได้ที่สาขาธนาคาร (สาขาเจ้าของบัญชีที่ตัดเงินเพื่อเปิดบัญชีใหม่) โดยแสดง e-Slip

บริการเชื่อมต่อบัญชีไปยัง LH Securities Prompt Trade

สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่น Single Sign On ผ่าน LH Bank M Choice บริการเชื่อมต่อบัญชีไปยัง LH Securities สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถซื้อขายหุ้น อนุพันธ์อย่างมั่นใจ ผ่านบริการ Prompt Trade ที่เข้าถึงการลงทุน ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องล็อกอิน

ซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริการ Mobile Fund การบริหารจัดการการลงทุนรวมด้วยตนเอง โดยการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ของลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทาง Mobile Banking (LH Bank M Choice) ของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกทางการลงทุน และขยายฐานการลงทุน ไปยังผู้ออมเงินผ่านธนาคาร

ฟังก์ชั่นการทำรายการ

 1. ดูข้อมูลหน่วยลงทุนที่ซื้อผ่าน LH Bank ได้ถึง 14 บลจ.
 2. ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมประเภท Daily ของบลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)
 3. แนะนำกองทุนที่น่าสนใจ และหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ/ผลการดำเนินงาน
 4. บันทึก e-Slip อัตโนมัติ
 5. ระบบประเมินความเสี่ยง ในกรณีที่ซื้อกองทุนเกินระยะเวลา 2 ปี 
 6. ชำระเงินโดยหักบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกอยู่กับบริการ LH Bank M Choice
 7. บริการเสริม Email Fund Alert เพื่อยืนยันการทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน LH Bank M Choice

ลูกค้าต้องมีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่เปิดบัญชีผ่านสาขาของธนาคารในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และสามารถทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเวลา Cut Off Time ของแต่ละกองทุน

คุณสมบัติโทรศัพท์มือถือที่รองรับบริการ LH Bank M Choice

 • รองรับการใช้งานทุกเครือข่าย หรือเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 • รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (GPRS/EDGE/3G/4G/Wifi)
 • รองรับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ทั้งระบบ IOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 5.1 ขึ้นไป
App Store (IOS 9.0 ขึ้นไป)

Google Play store

(Android 5.1 ขึ้นไป)

ท่านสามารถโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการตามวงเงินที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

*หมายเหตุ

- โอนเงินภายในบัญชีตนเองสำหรับบุคคลธรรมดา (เฉพาะบัญชีที่ใช้กับบริการ LH Bank M Choice) สามารถทำรายการโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนเงินโอนต่อวัน
- วงเงินโอนต่อวันในข้อ 2-5 เป็นวงเงินรวมกัน ซึ่งสามารถโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด
- กรณีโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร สามารถโอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 699,999 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และต้องไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด
- หากลูกค้าต้องการปรับเพิ่มวงเงินต่อวันต่อบัญชี สามารถกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการได้ที่สาขาธนาคารทุกสาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ? ลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถเพิ่มวงเงินต่อวันต่อบัญชีได้สูงสุด 2,000,000 บาท (ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินรวมระหว่าง LH Bank Speedy และ LH Bank M Choice) ธนาคารจะดำเนินการปรับเพิ่มวงเงินให้ผู้ขอใช้บริการไม่เกิน 7 วันทำการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.