• ลูกค้าบุคคล

บริการ LH Bank PromptPay

บริการ LH Bank PromptPay

LH Bank พร้อมเพย์

       บริการรับ-โอนเงินรูปแบบใหม่โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กับ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถผูกบัญชีได้ดังนี้

LH Bank พร้อมเพย์

ผูกบัญชีLH Bank พร้อมเพย์

เอกสารสำหรับลงทะเบียน :

เอกสารสำหรับลงทะเบียน

  1. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ LH Bank หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ช่องทางการลงทะเบียน :

ค่าธรรมเนียมการโอน :

ค่าธรรมเนียมการโอน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.