• ลูกค้าบุคคล

บริการ LH Bank Speedy (อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง)

เพิ่มความสะดวกให้ชีวิตกับการ โอน จ่าย เช็คยอดเงิน...ได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยบริการ LH Bank Speedy

ธุรกรรมที่เปิดให้บริการ

 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
 • โอนเงินไปให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
 • โอนเงินต่างธนาคาร
 • โอนเงินไปยังบัญชีพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งชำระสินเชื่อ
 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
 • อายัดเช็คสั่งจ่าย
 • สั่งซื้อสมุดเช็ค
 • ตรวจสอบสถานะของเช็ค
 • สมัครรับรายงาน e-Statement
 • ส่ง SMS แจ้งผลการโอนเงิน
 • ดูข้อมูลกองทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร 
 • สมัครเปิดบัญชีหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • สมัคร SSO (Single Sign on) เพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท Settrade 
 • สมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

วงเงินในการทำรายการ LH Bank Speedy

หมายเหตุ:
* ลูกค้าสามารถปรับวงเงินต่อรายการได้เองผ่าน LH Bank Speedy ในเมนูโอนเงิน > อื่นๆ > แก้ไขวงเงินต่อรายการ   
** วงเงิน/วัน/บัญชี เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมกันระหว่าง LH Bank Speedy และ LH Bank M Choice โดยลูกค้าสามารถปรับวงเงินได้สูงสุด 2,000,000 บาท ผ่าน 2 ช่องทางคือ LH Bank M Choice  และทุกสาขาธนาคาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.