• ลูกค้าบุคคล

บริการ LH Bank Speedy (อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง)

เพิ่มความสะดวกให้ชีวิตกับการ โอน จ่าย เช็คยอดเงิน...ได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยบริการ LH Bank Speedy

ธุรกรรมที่เปิดให้บริการ

 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
 • โอนเงินไปให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
 • โอนเงินต่างธนาคาร
 • โอนเงินไปยังบัญชีพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งชำระสินเชื่อ
 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
 • อายัดเช็คสั่งจ่าย
 • สั่งซื้อสมุดเช็ค
 • ตรวจสอบสถานะของเช็ค
 • สมัครรับรายงาน e-Statement
 • ส่ง SMS แจ้งผลการโอนเงิน
 • ดูข้อมูลกองทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร 
 • สมัครเปิดบัญชีหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • สมัคร SSO (Single Sign on) เพื่อเชื่อมต่อกับบริษัท Settrade 
 • สมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

วงเงินในการทำรายการ LH Bank Speedy

*หมายเหตุ

- โอนเงินภายในบัญชีตนเองสำหรับบุคคลธรรมดา (เฉพาะบัญชีที่ใช้กับบริการ LH Bank Speedy) สามารถทำรายการโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนเงินโอนต่อวัน

- วงเงินโอนต่อวันในข้อ 2-5 เป็นวงเงินรวมกัน ซึ่งสามารถโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด

- กรณีโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร สามารถโอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 699,999 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และต้องไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด

- หากลูกค้าต้องการปรับเพิ่มวงเงินต่อวันต่อบัญชี สามารถกรอกใบคำขอเปลี่ยนแปลงได้ที่สาขาธนาคารทุกสาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถเพิ่มวงเงินต่อวันต่อบัญชีได้สูงสุด 2,000,000 บาท (ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินรวมระหว่าง LH Bank Speedy และ LH Bank M Choice) ธนาคารจะดำเนินการปรับเพิ่มวงเงินให้ผู้ขอใช้บริการไม่เกิน 7 วันทำการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยน กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.