• ลูกค้าบุคคล

บริการ LH Bank SMS Alert

       บริการ LH Bank SMS Alert เป็นบริการแจ้งความเคลื่อนไหวทั้งเงินเข้า เงินออกในบัญชีผ่านทางSMS โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกวงเงินแจ้งเตือนได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เพียงลงทะเบียนสมัครใช้บริการ LH Bank SMS Alert ที่ทุกสาขา, ตู้ ATM ของธนาคาร, บริการ LH Bank Speedy, หรือ LH Bank Contact Center โทร. 1327 จากนั้นท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการและแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีได้ทันที

จุดเด่น

  • แจ้งเมื่อมีเงินเข้าบัญชี และออกจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่สมัครใช้บริการ

- เงินเข้า คือ รายการฝากเงิน หรือ รับเงินโอนเข้าบัญชี

- เงินออก คือ รายการถอนเงิน หรือ โอนเงินออกจากบัญชี

  • รายการเคลื่อนไหวที่แจ้งผ่าน SMS ไม่รวมถึงรายการรับดอกเบี้ย
  • สามารถเลือกภาษา (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) ที่ต้องการให้แจ้งเตือนทาง SMS ได้
  • สามารถเลือกประเภทบริการได้ แบบจ่ายค่าธรรมเนียมบ