• ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (3 Save)

แผนประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 save

 ชื่อผลิตภัณฑ์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 save

 คุณลักษณะ

 การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 Save นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภท โดยให้ความคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ทั่วไป

 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ประหยัดกว่าการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
2. ไม่จำกัดอายุรถยนต์ที่รับประกันภัย
3. ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
    1. 1.1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110, 120)
    2. 1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
  2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งการทำประกันภัยใหม่และการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม)
  3. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า Supercar รถแข่ง รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถสาธารณะ รถติดไซเรนทุกชนิด และรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมถึงไม่คุ้มครองการใช้รถในกรณีเป็นรถตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบในการนำเสนอแก่ผู้เข้าชม/ลูกค้า หรือรถที่ใช้เพื่อทดสอบสมรรถนะในการขับขี่ทุกกรณี

 รับประกันภัยโดย

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 นายหน้า

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.