• ลูกค้าบุคคล

เปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์

 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

ธนาคารให้บริการในด้านการแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าที่สนใจลงทุน ได้แก่ บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และให้บริการเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้น

ธนาคารให้บริการแนะนำ เปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)

จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

  •  บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Securities)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.