• ลูกค้าบุคคล

โครงการสะสมหุ้น Shares Saving Plan

ออมเงินด้วยการสะสมหุ้น...ที่นี่ ที่เดียว!

       ให้การออมและการลงทุนเป็นเรื่องจิ๊บๆ...เพิ่มผลตอบแทนจากการออม ด้วยการลงทุนในหุ้นแบบรายเดือน กับหุ้นพื้นฐานที่มั่นคงจากหุ้นกลุ่ม SET50 เพียงเปิดบัญชีสะสมหุ้นรายเดือน พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กับ LH Bank เพื่อชำระค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ

        LH Bank ให้บริการเปิดบัญชีซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Securities) พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์บัญชีสะสมหุ้นรายเดือนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 5,000 บาท กับ โครงการ “Shares Saving Plan” ผ่านทุกสาขาของธนาคาร

ผลิตภัณฑ์บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ “Shares Saving Plan” (SSP)

       เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนในลักษณะกึ่งการออม ที่เน้นหลักการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน เป็นการประยุกต์หลักทฤษฎี Dollar-Cost Averaging (DCA) หรือหลักการเฉลี่ยต้นทุนมาใช้ในการลงทุน ด้วยเงินจำนวนคงที่เท่าๆ กันทุกเดือน โดยไม่สนใจว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นเป็นเท่าไร โดยวิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นเมื่อราคาต่ำลง และจะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงเมื่อราคาสูงขึ้น ตามวิธีการนี้ จะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของหุ้นในพอร์ตมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าราคาตลาดได้ จึงเป็นผลดีสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นมาก่อน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับกลุ่มคนทำงานประจำ หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวลาว่างในการดูหน้าจอหุ้น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  Shares Saving Plan

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่สูงนัก
  • ผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมากนัก 
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในลักษณะกึ่งการออม และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน
  • มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ โดยใช้เงินจำนวนน้อย
  • ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เนื่องจากกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนไม่มากเช่นกับการลงทุนทั่วไป

ขั้นตอนการลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ Shares Saving Plan (SSP)

  1. เลือกหุ้น : เลือกจากหุ้น 51 ตัว* ประกอบด้วย หุ้นกลุ่ม SET50 ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ได้คัดเลือกแล้วว่า เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง และการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และต้องเป็นหุ้นที่มีการกระจายของผู้ถือรายย่อยอย่างเหมาะสม เพื่อสะท้อนความสามารถในการเข้าลงทุนของนักลงทุน และหุ้น LHBANK* 
  2. เลือกวันลงทุน : ลงทุนเดือนละ 1 ครั้ง โดยเลือกลงทุนในวันที่ 1 หรือ 16 ของทุกเดือน
  3. เลือกเงินลงทุน : ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทต่อเดือน

หัวข้อ

  รายละเอียด

รายชื่อหุ้นในโครงการ 

SET 50 + LH BANK* ทั้งหมด 51 หุ้น

(*ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

เงินลงทุนขั้นต่ำต่อเดือน

5,000 บาท

(เพิ่มเป็นเท่าทวีคูณของ 1,000 บาท เช่น 1,000 บาท 2,000 บาท)

เงินลงทุนขั้นต่ำต่อหุ้น

1,000 บาท

จำนวนหุ้นที่เลือกลงทุนได้สูงสุด

10 หุ้น

วันที่ลงทุน

ทุกวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน

ราคาซื้อ

ATO (ราคาเปิด)

การชำระราคา

T+2

(2 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการซื้อ)

อัตราค่าธรรมเนียม

0.2570% ของจำนวนเงินที่ลงทุน (ไม่มีขั้นต่ำ)

ประกอบด้วย 1.อัตราค่านายหน้า 0.25% 2.อัตราค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ 0.0050%

3.อัตราค่าธรรมเนียมกำกับดูแล 0.0010% และ 4.อัตราค่าชำระราคาและส่งมอบ 0.0010%

หมายเหตุ

* เงื่อนไขตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนด
* ธนาคารเป็นผู้อำนวยความสะดวกบริการเปิดบัญชีหลักทรัพย์เท่านั้น บริการแนะนำการลงทุน โดย บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
* ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000

กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.