• ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อบุคคล Happy Cash

สินเชื่อบุคคล Happy Cash

ชีวิตไปต่อได้ไม่สะดุด...ด้วยอิสระที่เหนือกว่า เป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิตตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ท่องเที่ยว, ซ่อมแซมรถยนต์, ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ ให้ชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ลักษณะบริการและจุดเด่น

 • วงเงินกู้ 5 เท่า สูงสุด 1.5 ล้านบาท*
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลาย
 • อนุมัติง่าย รับเงินไว 
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน 

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่านบริการ Mobile Banking Application “LH Bank M Choice” ของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

ประเภทค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินที่เรียกเก็บ

 ค่าอากรแสตมป์

 คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

 • กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด 50 บาทต่อรอบบัญชี
 • กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด 100 บาทต่อรอบบัญชี
 • กรณีมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

 ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด 1 ปี

 อัตราร้อยละ 2 จากยอดหนี้คงค้าง
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.