• ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย_สินเชื่อบ้านมือสอง

สินเชื่อบ้านแสนสบาย

       เพื่อให้ท่านนำสินเชื่อไปจัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน.....ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ

ลักษณะบริการและจุดเด่นของสินเชื่อบ้าน

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า*
  • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

ระยะเวลาผ่อนชำระ

  • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

ช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
  • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
  • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร
  • ชำระค่างวดผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต “LH Bank Speedy” ของธนาคาร
  • ชำระค่างวดผ่านบริการ Mobile Banking Application “LH Bank M Choice” ของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ประเภทค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินที่เรียกเก็บ

 ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน

 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ(ถ้ามี)

 ค่าอากรแสตมป์

 คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

 เบี้ยประกันอัคคีภัย

 ตามอัตราของบริษัทประกัน

 ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก(กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์)

 คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง

หมายเหตุ :

* กรณีแนวราบ (บ้านเดียว, ทาวน์เฮ้าส์) วงเงินสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย 95% + สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์ 5% + สินเชื่อบุคคล MRTA 5% (ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย)
กรณีแนวสูง (ห้องชุด) วงเงินสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย 90% + สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์ 10% + สินเชื่อบุคคล MRTA 5% (ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย)

** ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

การซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดสินเชื่อบ้านเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยน โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.