• ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย_สินเชื่อบ้านมือสอง

สินเชื่อบ้านแสนสบาย

       เพื่อให้ท่านนำสินเชื่อไปจัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง ที่อยู่อาศัยตามใจท่าน.....ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ

ลักษณะบริการและจุดเด่นของสินเชื่อบ้าน

  • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน อย่างใดอย่างหนึ่งต่ำกว่า
  • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

ระยะเวลาผ่อนชำระ

  • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

ช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
  • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
  • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร
  • ชำระค่างวดผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต “LH Bank Speedy” ของธนาคาร
  • ชำระค่างวดผ่านบริการ Mobile Banking Application “LH Bank M Choice” ของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ประเภทค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินที่เรียกเก็บ

 ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน

 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ(ถ้ามี)

 ค่าอากรแสตมป์

 คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

 เบี้ยประกันอัคคีภัย

 ตามอัตราของบริษัทประกัน

 ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก(กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์)

 คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง

หมายเหตุ : *หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
               **ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดสินเชื่อบ้านเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อ อัตราแลกเปลี่ยน โปรโมชั่น
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.