• ลูกค้าบุคคล

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากปลอดภาษี

     เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินฝากระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (จำนวนเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท)

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์เงินฝากปลอดภาษี

 • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
 • มีเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อฝากครบกำหนด 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท / เดือน (สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท / เดือน (สำหรับระยะเวลาฝาก 36 เดือน) โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
 • รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ
  • เงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids (24 เดือน) รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.75%
  • เงินฝากปลอดภาษีทวีค่า (36 เดือน) รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 1.25%
 • ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนด
 • มีเงินก้อนจากการออมเพื่อการลงทุนหรือใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อครบกำหนด 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
 • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

**เงินฝากปลอดภาษีนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.