• ลูกค้าบุคคล

เงินฝากไม่ประจำ

เงินฝากไม่ประจำ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ มีสภาพคล่องสูง สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านบัตรเดบิต 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท

  • สะดวกสบาย คล่องตัว สามารถเบิก-ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)

 

 

หมายเหตุ

  • อัตราดอกเบี้ยที่ปรากฏบนสื่ออ้างอิงประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์หรือสาขาของธนาคาร

  • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

  • เงินฝากไม่ประจำนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

 

สามารถใช้ร่วมกับบริการ    


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.