• ลูกค้าบุคคล

ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)

เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR)

      เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR) มีระยะเวลาการฝากให้เลือกตามความต้องการใช้เงินโดยธนาคารจะออกใบรับเงินฝากประจำให้แก่ผู้ฝาก ตามยอดเงินฝากแต่ละยอด และจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR)

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือตามเงื่อนไขประกาศของธนาคาร
  • มีรูปแบบการฝากเงินที่มีความคล่องตัวในการใช้บริการฝาก-ถอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและคล่องตัว
  • มีระยะเวลาฝากเงินที่หลากหลาย
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

 **เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 1327

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก กองทุนที่น่าสนใจ โปรโมชั่น
-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
To be a bank that delivers great experiences to customers beyond their expectations through innovations, products, services and advisory with quality.