• ลูกค้าบุคคล

LH Bank Happy Life 210

lh_bank_happy_life_210_แบบประกันภัย-เมืองไทย-LHBANK

lh_bank_happy_life_210_แบบประกันภัย-เมืองไทย-LHBANKlh_bank_happy_life_210_แบบประกันภัย-เมืองไทย-LHBANKlh_bank_happy_life_210_แบบประกันภัย-เมืองไทย-LHBANKlh_bank_happy_life_210_แบบประกันภัย-เมืองไทย-LHBANKlh_bank_happy_life_210_แบบประกันภัย-เมืองไทย-LHBANKlh_bank_happy_life_210_แบบประกันภัย-เมืองไทย-LHBANK

หมายเหตุ

1.“LH Bank Happy Life 210” เป็นชื่อทางการตลาด โดยชื่อทางการที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ. คือ “เมืองไทย แฮปปี้ เซฟเวอร์ พลัส”

2.ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

3.แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

4.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

5.พิจารณารับประกันภัยโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต   

6.การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

7.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จะเป็นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

“ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

-
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.
 
LH Bank Happy Life 210 ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ การันตรีจ่ายเงินคืนดี๊ ดี แฮปปี้ไม่ต้องลุ้น สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้