โฮมโลน โดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 2.00%

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ
ดูรายละเอียด

สินเชื่อบ้านใหม่ ดอกเบี้ยโดนใจ

  • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 2.00%  หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท**

  • ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร (1)

  • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน***

  • กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย   

 

เงื่อนไข กรณีลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร

  1. กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)

  2. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี 

 

หมายเหตุ :