กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้

กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้
ดูรายละเอียด

 กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ LH Bank ทุกสาขา

รายละเอียดกองทุน LTF และ RMF (ที่มาของข้อมูลจาก AIMC ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 )

 

  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ ลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการ ขายคืนหน่วยลงทุน

 

โปรโมชั่น กองทุนที่น่าสนใจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
โปรโมชั่นอื่นๆ
กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้
กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้
กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้
ฟรีค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรม!! ผ่าน LH Bank M Choice
ฝาก ถอน จ่าย 24 ชม. ผ่านตัวแทนธนาคาร รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 15 บาท เมื่อฝาก 5,000 บาทขึ้นไป
ฝาก ถอน จ่าย 24 ชม. ผ่านตัวแทนธนาคาร รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 15 บาท เมื่อฝาก 5,000 บาทขึ้นไป
ฝาก ถอน จ่าย 24 ชม. ผ่านตัวแทนธนาคาร รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 15 บาท เมื่อฝาก 5,000 บาทขึ้นไป
Debit-สิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร LH Bank UnionPay
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร LH Bank UnionPay
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.