3 ฟีเจอร์ใหม่ LH Bank M Choice สมัครวันนี้รับของสมนาคุณ

M Choice 3 ฟีเจอร์ใหม่ เปิดบัญชีเงินฝาก ซื้อขายกองทุน ซื้อขายหุ้น สะดวกง่าย Login เพียงครั้งเดียว
ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลด M-Choice  

   

App Store (IOS 8.0 ขึ้นไป)                                                                         

 

Google Play Store (Android 4.4 ขึ้นไป)

 

เปิดตัวพร้อมรับโปรโมชั่นแรง 2 ต่อ เพียงทำรายการสมัครหรือซื้อกองทุนผ่าน LH Bank M Choice พร้อมลงทะเบียน รับของสมนาคุณฟรี!

 • ต่อที่ 1 : รับฟรี! Tag ห้อยกระเป๋า ตังค์ ตังค์ แมน เมื่อสมัครใช้บริการ LH Bank M Choice ผ่านการลงทะเบียน โดยการสแกน QR Code หรือ ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น  

 • ต่อที่ 2 : เมื่อลงทุนในกองทุน LTF – RMF รับหน่วยลงทุน LHMM ในอัตรา 0.2% ของเงินลงทุน ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 61 เท่านั้น (ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน)  *ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
1. สิทธิพิเศษต่อที่ 1 เมื่อสมัครใช้บริการ LH Bank M Choice และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค.61 รับฟรี Tag ห้อยกระเป๋า ตังค์ ตังค์ แมน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 1 ท่าน/ชิ้น และไม่เคยสมัครใช้บริการ LH Bank M Choice
2. สิทธิพิเศษต่อที่ 2 เมื่อลงทุนในกองทุน LTF และ RMF รับหน่วยลงทุน LHMM ในอัตรา 0.2% โดยมีเงื่อนไขดังนี้
   2.1 ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 62 โดย LHFund จะทำการจ่ายของกำนัลให้ในอัตรา 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิรวมในกลุ่ม LTF และ RMF สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อท่าน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62  ทั้งนี้ยอดเงินทุนสะสมสุทธินับรวมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 61
   2.2 ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดลงทุนรวมรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม LTF และ RMF ของ LHFund และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF จาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของ LHFund และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของ LHFund ไปยัง บลจ. อื่นๆ โดย บลจ.จะใช้วิธีคำนวนแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนด 
   2.3 หากผู้ลงทุนมีมากกว่า 1 บัญชี LHFund จะคำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก     
   2.4 กองทุนเปิด แอล เอชตลาดเงิน (LHMM) เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในระดับ 2 โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงหรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)
3. ของสมนาคุณไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด 
   กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 


บริการที่หลากหลายในแอพเดียว

 • บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ โอนเงิน เช็คยอดเงิน จ่ายบิลเร็ว ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • บริการการค้นหาสาขาและตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง
 • บริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ สะดวกง่ายสบายไม่ต้องไปสาขา
 • M Fund บริการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LH Fund สะดวกทุกที่
 • ด้วยบริการเชื่อมต่อบัญชีไปยัง LH Securities Prompt Trade ที่ให้เข้าถึงการลงทุนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องล็อกอิน

เช็คยอดง่ายและรวดเร็ว

 • เช็คยอดเงินง่ายและรวดเร็วหลังจากใส่รหัสผ่าน
 • ดูความเคลื่อนไหวบัญชีได้ย้อนหลังสูงสุด 30 วัน
 • ปิดการแสดงยอดเงินในบัญชีได้ เพื่อความเป็นส่วนตัว

โอนเงินไว ได้หลากหลายรูปแบบ

 • โอนเงินไวจากเบอร์โทรศัพท์มือถือใน Contact list (ทั้งนี้ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือทีใช้บริการ LH Bank M Choice เท่านั้นและผู้รับโอนท่านนั้นต้องเปิดรับโอนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ)
 • โอนเงินง่ายไม่ต้องจำเลขที่บัญชี ทำ QR code แทนเลขที่บัญชีเก็บไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์มือถือ และส่ง QR code ให้เพื่อน หรือให้เพื่อนส่งมาให้ จากนั้นสแกน QR code กดโอนได้ทันทีไม่ต้องกรอกข้อมูล มั่นใจ ไม่มีพลาด

จ่ายบิลเร็ว

 • จ่ายบิลง่าย รวดเร็ว เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดผ่านแอป และ กดจ่ายเงิน เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย

การจัดการ Online

 • รวมทรัพย์สินไว้ที่เดียว สะดวก คล่องตัว และจัดการง่ายในการดูแลข้อมูลส่วนตัวสูงสุด 9 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 1. ตู้นิรภัย (Safe Box)
 2. เงินฝาก (Deposit)
 3. สินเชื่อ (Loan)
 4. เงินเบิกเกินบัญชี (OD)
 5. หลักทรัพย์ (Securities)
 6. กองทุน (Mutual Fund)
 7. หุ้นกู้ (Debenture)
 8. กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
 9. ประกัน (Insurance)

เปิดบัญชีออนไลน์

 • บริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ สะดวกง่ายสบายไม่ต้องไปสาขา สามารถเลือกประเภทบัญชีได้ ดังนี้
 1. บัญชีออมทรัพย์ไม่ประจำ
 2. บัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต1
 3. บัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต2
 4. เงินฝากปลอดภาษี 
 5. บัญชีเงินฝากประจำ

ลูกค้าสามารถขอออกสมุดคู่ฝากได้ที่สาขาธนาคาร(สาขาเจ้าของบัญชีที่ตัดเงินเพื่อเปิดบัญชีใหม่) โดยแสดง e-Slip

บริการเชื่อมต่อบัญชีไปยัง LH Securities Prompt Trade

สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่น Single Sign On ผ่าน LH Bank M Choice บริการเชื่อมต่อบัญชีไปยัง LH Securities สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถซื้อขายหุ้น อนุพันธ์อย่างมั่นใจ ผ่านบริการ Prompt Trade ที่เข้าถึงการลงทุน ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องล็อกอิน

ซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริการ Mobile Fund การบริหารจัดการการลงทุนรวมด้วยตนเอง โดยการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ของลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทาง Mobile Banking (LH Bank M Choice) ของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกทางการลงทุน และขยายฐานการลงทุน ไปยังผู้ออมเงินผ่านธนาคาร

ฟังก์ชั่นการทำรายการ

 1. ดูข้อมูลหน่วยลงทุนที่ซื้อผ่าน LH Bank ได้ถึง 14 บลจ.
 2. ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมประเภท Daily ของบลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)
 3. แนะนำกองทุนที่น่าสนใจ และหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ/ผลการดำเนินงาน
 4. บันทึก e-Slip อัตโนมัติ
 5. ระบบประเมินความเสี่ยง ในกรณีที่ซื้อกองทุนเกินระยะเวลา 2 ปี 
 6. ชำระเงินโดยหักบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกอยู่กับบริการ LH Bank M Choice
 7. บริการเสริม Email Fund Alert เพื่อยืนยันการทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน LH Bank M Choice       

ลูกค้าต้องมีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของบลจ.แลนด์ แอนด เฮ้าส์ ที่เปิดบัญชีผ่านสาขาของธนาคารในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และสามารถทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเวลา Cut Off Time ของแต่ละกองทุน

คุณสมบัติโทรศัพท์มือถือที่รองรับบริการ LH Bank M Choice

 • รองรับการใช้งานทุกเครือข่าย หรือเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 • รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (GPRS/EDGE/3G/4G/Wifi)
 • รองรับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ทั้งระบบ IOS เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 1327

โปรโมชั่น กองทุนที่น่าสนใจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
โปรโมชั่นอื่นๆ
LTF RMF
โปรโมชั่นพิเศษ! กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้
โปรโมชั่นพิเศษ! กองทุนผลประกอบการเด่นจาก 14 บลจ. ลงทุนได้แล้ววันนี้
Debit-สิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร LH Bank UnionPay
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร LH Bank UnionPay
ฟรีค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าธรรมเนียม
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรม!! ผ่าน LH Bank M Choice และ LH Bank Speedy
M Choice 3 ฟีเจอร์ใหม่ เปิดบัญชีเงินฝาก ซื้อขายกองทุน ซื้อขายหุ้น สะดวกง่าย Login เพียงครั้งเดียว
3 ฟีเจอร์ใหม่ LH Bank M Choice สมัครวันนี้รับของสมนาคุณ
M Choice 3 ฟีเจอร์ใหม่ เปิดบัญชีเงินฝาก ซื้อขายกองทุน ซื้อขายหุ้น สะดวกง่าย Login เพียงครั้งเดียว
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.