บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
ดูรายละเอียด

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • บัญชีเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยสูง

o   บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน     : อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

o   บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน    : อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี

o   บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน    : อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี  

 

  • ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก และอัตราดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษี
  • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด 
  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้

 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ โทร.1327

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก โปรโมชั่น กองทุนที่น่าสนใจ
โปรโมชั่นอื่นๆ
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ
เงินฝากไม่ประจำ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นเงินฝากออมทรัพย์ไม่ประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำมีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัด
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.