โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำ

บัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.65% พร้อมรับของสมนาคุณทันที
ดูรายละเอียด

บัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.65% ต่อปี

ให้อิสระเบิกถอน...รับดอกเบี้ยที่สูงกว่า พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคาร

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

 

 • ต่อที่ 1 รับทันที! ร่ม We are Family มูลค่า 250 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 

 • ต่อที่ 2 รับปากกาประดับคริสตัล Swarovski มูลค่า 2,290 บาท เมื่อรักษายอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปในระยะเวลา 90 วัน 

 

เงื่อนไขของแคมเปญ

 1. แคมเปญนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยถือครองผลิตภัณฑ์ใดๆ ของธนาคารมาก่อน จะได้รับสิทธิในการรับของกำนัลจากธนาคาร 2 ต่อ ดังนี้

สิทธิรับของกำนัล ต่อที่ 1: เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำยอดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 

 • ได้สิทธิรับร่ม We are Family มูลค่า 250 บาท

 • สามารถรับของกำนัล ณ จุดขาย ทันที

 • มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัลร่ม We are Family มูลค่า 250 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 10,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี

สิทธิรับของกำนัล ต่อที่ 2: เมื่อลูกค้าสามารถรักษายอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตามแคมเปญ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

 • ได้สิทธิรับปากกาประดับคริสตัล Swarovski มูลค่า 2,290 บาท

 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลไปยังลูกค้าเมื่อครบเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับแต่ลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าว

 • มูลค่าของกำนัลราคาตลาด ณ วันที่ 3 ก.ย. 62 เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัลปากกาประดับคริสตัล Swarovski มูลค่า 2,290 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี

     2. ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 62 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562

 

เงื่อนไขของกำนัล

 1. ลูกค้า 1 ท่านได้รับสิทธิรับของกำนัล 1 สิทธิ ต่อ 1 ของกำนัล หรือจนกว่าของจะหมดหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากทางธนาคาร

 2. ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของกำนัลตามดุลพินิจของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
โทร. 0 2359 0000 หรือ 1327

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราค่าธรรมเนียมเงินฝาก โปรโมชั่น กองทุนที่น่าสนใจ
โปรโมชั่นอื่นๆ
บัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.65% พร้อมรับของสมนาคุณทันที
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำ
พิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่! เปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากไม่ประจำ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.65% พร้อมรับของสมนาคุณทันที
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 9, 12 และ 24 เดือน
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
 
รับข่าวสารสุดพิเศษ จากธนาคารก่อนใคร
We aim at being a bank with high quality growth.